Pozew o podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów na dzieci będzie możliwe, jeśli zmianie uległy kwestie, które mają wpływ na ich wielkość, przykładowo osoba sprawująca opiekę utraciła pracę, podrożały opłaty za czynsz czy też wzrosły wydatki na dziecko. Ustalona w sądzie wysokość alimentów, może podlegać zmianom. Jeśli osoba będąca opiekunem dziecka uzna, iż okoliczności życiowe uległy znaczącym zmianom i dotychczas uzyskiwane środki nie są wystarczające, może składać wniosek o ich podnoszenie. Podniesienie alimentów może nastąpić z różnych względów. W poniższym artykule podpowiemy, kiedy i jak można zawnioskować do sądu w tejże sprawie.

Kiedy możliwe będzie podwyższenie kwoty alimentów?

Podwyższenie kwoty alimentów nie będzie zawsze możliwie i w każdym wypadku, zaś sprawy o zwiększenie alimentów nie za każdym razem zakończone są sukcesem.

Podwyższenie kwoty alimentów będzie możliwe w wypadku, kiedy warunki, na podstawie których w sądzie została ustalona wysokość alimentów w uprzednim wyroku, ulegną zmianom. O który wyrok tutaj chodzi? O ten, w którym uprzednio sąd ustalił dotychczasową kwotę comiesięcznych alimentów.

Jeżeli nic nie jest nam wiadome na temat takiego wyroku, oznacza to, iż ten artykuł nie znajdzie u ciebie zastosowania, bowiem jesteśmy o jeden krok wcześniej. Nawet jeżeli obecnie płacimy lub otrzymujemy alimenty na podstawie dowolnych ustaleń, to w pierwszej kolejności czeka nas sprawa o przyznanie alimentów. Podwyższenie alimentów będzie nas interesowało dopiero w późniejszym czasie. Na razie warto, abyśmy się zapoznali z dalszą częścią artykułu.

Które spośród warunków muszą ulec zmianom, ażeby żądanie zwiększenia alimentów mogło być uzasadnione? Chodzi tutaj o możliwości zarobkowe albo majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów lub o zakres uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej.

Jak powinien wyglądać pozew odnośnie podwyższenia alimentów?

W pozwie wysłanym do sądu, będziemy musieli ująć parę rzeczy, w tym między innymi:

  • uzasadnienie, iż nastąpiły zmiany majątkowych stosunków pozwalające na wypełnienie żądania co do zwiększenia alimentów,
  • podanie kwoty alimentów, o którą wnioskujemy,
  • opisanie przyczyn, dla których dotychczasowa kwota comiesięcznych alimentów nie jest wystarczająca.

Podwyższenie alimentów –odpowiednia argumentacja

Oczywisty przypadek zmian okoliczności, który uzasadnia żądanie zwiększenie kwoty alimentów, to przykładowo sytuacja, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów dostała dużą podwyżkę albo w ogóle zmieniła pracę na dużo lepiej opłacaną.

Nie tylko o tego typu oczywiste przypadki tutaj chodzi. A może mocno zmalały koszty utrzymania zobowiązanego? Przykładowo spłacił już kredyt hipoteczny, jego dzieci usamodzielniły się pod względem finansowym, wziął rozwód? Być może dostał w spadku coś wartościowego, wygrał sporo na loterii, zakończył okres rehabilitacji, nabył dom i nie musi już opłacać wynajmu? Jeżeli coś ma wpływ na zdolności majątkowe albo zarobkowe zobowiązanej do alimentacji osoby, to może to zostać wykorzystane w roli argumentu celem ich zwiększenia.

W wypadku alimentów, które płacone są na dziecko, zwykle wystarczające jest powołanie się na to, iż im dziecko jest starsze, tym większe są jego potrzeby. Nie chodzi tutaj wyłącznie o koszty ubioru czy też wyżywienia. Z wiekiem u młodej osoby, pojawić się mogą pewne pasje (nauka języków, gra na instrumentach), potrzeby społeczne (teatr, kino, itp.) i kulturalne, chęć podróżowania czy też hobby (sport, jazda konna).

Także przełomowe w życiu dziecka wydarzenia, nierzadko związane są z różnymi wydatkami i wpływają na koszty jego utrzymania. Chodzi tutaj o okoliczności, typu rozpoczęcie szkolnej edukacji, zaczęcie nauki w szkole średniej czy też w późniejszym czasie na studiach. Argumentem może być także przeprowadzka, z którą związane są różne wydatki (ponoszenie kosztów dojazdów, znalezienia stancji, korepetycji czy też zakupy wyprawki). To odpowiednia chwila, aby móc wnieść pozew o zwiększenie alimentów. To wszystko sporo kosztuje i tym samym ma wpływ na możliwości co do podwyższenia kwoty alimentów.

Artykuł powstał we współpracy z Radcą Prawnym Lucyną Szabelską z kancelariasprawyrodzinne.pl

Dodaj komentarz