Jakie wykształcenie powinna posiadać opiekunka dziecięca?

wyksztalcenie opiekunki do dziecka

Opiekunka dziecięca nie musi posiadać szczególnego wykształcenia, ale dzięki niemu może ona znacznie łatwiej znaleźć zatrudnienie. Jakie wykształcenie powinna ona posiadać? Jak można je zdobyć?

Gdzie może pracować opiekunka dziecięca?

Opiekunka dziecięca jest osobą, która zajmuje się dziećmi. Zapewnia im odpowiednią ochronę, wsparcie oraz zajmuje się ona zabawą, karmieniem i innymi czynnościami związanymi z dziećmi, by zapewnić im opiekę.

Najczęściej opiekunki dziecięce pracują w różnych placówkach opiekuńczych, na przykład placówkach przedszkolnych, klubach malucha, ale również mogą one prowadzić usługi we własnym zakresie na rzecz swoich klientów.

Wykształcenie opiekunki dziecięcej – jakie jest potrzebne?

Opiekunka dziecięca może mieć zróżnicowane wykształcenie, ale warto wskazać, że nie musi ona posiadać żadnego szczególnego wykształcenia, dlatego też nie jest ono wymagane do opieki nad dziećmi.

Warto przy tym podkreślić, że wymóg wykształcenia jest kluczowy wtedy, gdy ma ona pracować w placówkach opiekuńczych, ponieważ w tym przypadku jest ono wymagane.

Opiekunka może uzyskać wykształceni w szerokim zakresie, między innymi może być to wykształcenie związane z opieką nad dziećmi, ale również inne wyksztalcenie kierunkowe, na przykład dotyczące pedagogiki.

Warto też wskazać, że wykształcenie to może być średnie – techniczne albo wyższe – na poziomie licencjackim albo magisterskim.

Jak opiekunka może uzyskać wykształcenie?

Opiekunka może uzyskać wykształcenie na różne sposoby, zależnie od tego, na jakim etapie edukacji się ona znajduje.

Przykładowo, gdy planowana jest praca jako opiekunka dziecięca Kraków pozwala na uzyskanie kierunkowego wykształcenia na poziomie technicznym w szkołach policealnych. W takiej sytuacji nadawane są kwalifikacje SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Jest to bardzo dobry wybór dla tych osób, które zakończyły szkołę średnią albo też mają inne wykształcenie i chcą zmienić swoje kwalifikacje na inne. Do zapisania się do szkoły średniej w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie matury, co powoduje, że jest to bardzo dobry wybór dla wielu osób planujących zmianę wykształcenia.

Jak długo trwa nauka na opiekunkę dziecięcą?

Czas trwania nauki będzie bezpośrednio powiązany z wybraną metodą kształcenia. Czas trwania kształcenia w przypadku szkół policealnych to 4 semestry, czyli ogólnie są to dwa lata kształcenia.

Najczęściej w przypadku szkół policealnych nauka jest zaoczna, co oznacza, że nie ma potrzeby rezygnacji z pracy, ponieważ zajęcia z nią nie kolidują.

Dodaj komentarz