Odbiór odpadów medycznych – jak się odbywa?

odpady medyczne

Każdego roku powstaje około 47 tys. odpadów medycznych. Powstają one w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi oraz prowadzonymi doświadczeniami naukowymi czy badaniami w dziedzinie medycyny. Uznaje się, że odpady medyczne w większości uważane za niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest, aby je właściwie segregować i utylizować, aby jak w najmniejszym stopniu  wpływały na nasze środowisko naturalne.

Co zalicza się do odpadów medycznych?

Odpady pochodzące z różnych placówek medycznych najczęściej zawierają drobnoustroje chorobotwórcze, czyli substancje chemiczne, które są bardzo szkodliwe. Kontakt z nimi może stanowić zagrożenie dla organizmów żywych czy dla środowiska. Bardzo ważne jest, aby pozbyć się ich w bezpieczny sposób. Do tych odpadów zalicza się między innymi: zużyte opatrunki i strzykawki, leki, opakowania po lekach czy jednorazowe akcesoria np: rękawiczki. Wśród nich można wymienić narzędzia chirurgiczne, pojemniki na krew czy w najgorszym wypadku organy lub części ciała. Odbiorem odpadów medycznych w Rzeszowie zajmuje się Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego. Zajmuje się ona również odbiorem odpadów medycznych w Tarnowie. Firma ta ma specjalne pojazdy i kadrę pracowników, którzy mają uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania takich czynności. Znają oni także zasady bezpiecznej utylizacji i umieją tych zasad przestrzegać. 

Na czym polega odbiór odpadów ?

Odpady medyczne zakaźne zbierane są do jednorazowych worków użycia koloru czerwonego z folii polietylenowych, wytrzymałych, odpornych na działania wilgoci i środków chemicznych. Pojemniki należy umieszczać w miejscu, gdzie powstają odpady. Worki  umieszcza się na stelażach lub sztywnych pojemnikach. Worki oraz pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do ⅔ ich objętości tak, aby umożliwić bezpieczne zamknięcie. Przechowywać, transportować i utylizować odpady medyczne i weterynaryjne mogą tylko specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiednie pozwolenia, warunki i zgody do transportowania odpadów.

Dodaj komentarz