Dlaczego pragniemy małżeństwa?

Pragnienie małżeństwa

Czy myśląc o tym, by związać się z drugą osobą węzłem małżeńskim, kierujemy się wyłącznie romantycznym wyobrażeniem o wspólnej, nierozerwalnej miłości, czy jednak decydujące są kwestie bardziej przyziemne? Badania pokazują, że motywacje bywają różne, ale jedna z nich wysuwa się na pierwszy plan.

Serwis MyDwoje przeprowadził wśród swoich użytkowników sondę, w której udział wzięło ponad 1000 osób (dokładnie 508 kobiet oraz 585 mężczyzn). Użytkownikami portalu są singielki i single poszukujący partnerów, najczęściej z myślą o stałym związku – mamy więc do czynienia z respondentami szczególnie zainteresowanymi tematem badania. Każdy z ankietowanych mógł zagłosować tylko raz, wybierając jedną z odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego decydujemy się na małżeństwo, związek formalny?”.

O tym, że badani nie myślą o ślubie i weselu wyłącznie w kategoriach romantycznych świadczyć może fakt, że tylko 1% ankietowanych marzy o białym weselu z pompą na tyle mocno, by uczynić z tego decydujący argument w kwestii małżeństwa. Co jednak może zaskakiwać, wśród osób, które wybrały taką właśnie odpowiedź, więcej było panów (2% mężczyzn), niż pań (1% kobiet). Generalnie jednak takie uzasadnienie było wybierane najrzadziej spośród wszystkich zaproponowanych odpowiedzi.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Co znalazło się na przeciwnym biegunie? Bezpieczeństwo! Według 41% respondentów (47% spośród kobiet oraz 35% spośród mężczyzn), sformalizowany związek zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Małżeństwo wydaje się więc gwarancją, że partnerzy traktują swoją relację poważnie, długofalowo i że nawzajem mogą na siebie liczyć – na dobre, i na złe. To jedyna spośród proponowanych opcji, która zebrała ponad 200 zwolenników zarówno w grupie pań, jak i wśród panów.

Uzupełnieniem dla tej odpowiedzi może być drugi z najczęściej wskazywanych argumentów, mianowicie, że „małżeństwo jest kluczowe dla założenia rodziny / decyzji o dziecku”. Jeśli para pragnie dziecka, ślub oznacza często stabilizację, która pozwoli stworzyć odpowiedzialne warunki do wychowywania dzieci. Taką odpowiedź wskazało 20% badanych, ale – co ciekawe – dziecko jako główny powód zawierania małżeństwa częściej wskazywali panowie (taką odpowiedź wybrało aż 26% spośród badanych mężczyzn) niż panie (13% kobiet). W przełożeniu na liczby bezwzględne, odpowiedź ta została wybrana przez 153 mężczyzn oraz 68 kobiet.

Być może pewnym wyjaśnieniem takiego rozkładu głosów jest fakt, że w naszej kulturze częściej można spotkać kobiety samotnie wychowujące dzieci niż mężczyzn – a więc dla pana pragnącego spełnić się w roli ojca, małżeństwo częściej będzie warunkiem niezbędnym.

Tradycja i religia w środku stawki

Inne wysoko notowane wybory – po około 10% – wskazywały na kluczowy wpływ tradycji oraz religii na decyzję dotyczącą zawarcia małżeństwa. 8% spośród wszystkich pań oraz 11% spośród panów zdecydowałoby się na ślub ze względu na tradycję. Natomiast 13% kobiet i 8% mężczyzn za decydującą uznało kwestię wiary.

Wśród odpowiedzi wybieranych przez mniejszą liczbę osób znalazły się takie, które wskazują, że miano żony lub męża zwiększają status społeczny, trudność rozstania dodaje sił do walki o związek, ważne są romantyczne wyobrażenia dotyczące małżeństwa, czy też wpływ na decyzję o ślubie ma presja i oczekiwania rodziny.

Każda z tych odpowiedzi zebrała od 4% do 5% wszystkich głosów. Niewiele – jednak sumując je razem, uzyskamy wynik około 17%. To pokazuje, jak różne argumenty mogą decydować o wypowiedzeniu tego jedynego w swoim rodzaju „tak!”.

Małżeństwo wzmacnia związek

Zarówno popularność, jaką cieszyła się sonda wśród użytkowników naszego serwisu partnerskiego, jak i rozkład odpowiedzi wskazują na fakt, że instytucja małżeństwa nie przechodzi do lamusa. Wyniki sondy udowadniają, że współcześnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, najczęściej decydują się na małżeństwo pod wpływem przekonania, że formalizacja związku pozytywnie wpłynie na jego trwałość, poczucie bezpieczeństwa, czy też możliwość stworzenia dobrych warunków do wychowywania dzieci – podkreśla.

Warto zauważyć, że dla stosunkowo niewielkiej liczby respondentów kluczowa okazała się opinia rodziny. Zmniejsza się też rola tradycji bądź religii, choć dla wielu osób wciąż ma decydujące znaczenie. Zazwyczaj jednak małżeństwo zawierane jest pod wpływem głębokiego, wewnętrznego przekonania, że w ten sposób uda się jeszcze wzmocnić więź między partnerami.

Jeśli więc decydujemy się na ślub, najczęściej robimy to nie dla innych, a dla samych siebie, łącząc uczucie z racjonalnym przekonaniem, że w sformalizowanym związku będziemy silniejsi niż pozostając w luźnej i niezobowiązującej relacji. Pod tym względem wciąż pozostajemy tradycjonalistami.

Dodaj komentarz