Czym są biologiczne oczyszczalnie ścieków?

oczyszczanie sciekow

W dzisiejszych czasach, ochrona środowiska naturalnego nabiera coraz większego znaczenia. Jeden z najbardziej istotnych aspektów tego zagadnienia to odpowiednie gospodarowanie ściekami. Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które są odpowiedzią na rosnące potrzeby zarówno indywidualnych użytkowników, jak i większych jednostek osiedlowych. W artykule przybliżymy, na czym polega ich działanie oraz jakie korzyści niesie ze sobą wykorzystanie takich technologii.

Czym są biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to systemy, które wykorzystują naturalne procesy biologiczne do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Działają one na zasadzie przywracania równowagi biologicznej w wodach poprzez przyspieszenie procesów rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach. Umożliwiają oczyszczanie przy użyciu mikroorganizmów, które występują naturalnie w glebie, jak też te dodane sztucznie, umożliwiając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń nawet w niewielkich przestrzeniach.

Rodzaje biologicznych oczyszczalni ścieków

W zależności od zastosowanej technologii oraz potrzeb, można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

a) Oczyszczalnie złożowe – wykorzystujące mechaniczne oddzielanie substancji stałych od ciekłych oraz procesy chemiczne i biologiczne do oczyszczania ścieków.

b) Oczyszczalnie hydrofitowe (roślinne) – oparte na naturalnym procesie oczyszczania wód przez rośliny. W tym przypadku korzenie roślin, np. trzciny pospolitej, są miejscem osiedlania się mikroorganizmów, które degradują związki organiczne i nieorganiczne.

c) Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne – łączące procesy biologicznego rozkładu substancji organicznych z procesami chemicznymi, takimi jak koagulacja, sedymentacja czy filtracja.

Jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Ogólnie rzecz biorąc, proces oczyszczania ścieków w biologicznych oczyszczalniach przebiega poprzez kilka etapów:

a) Wstępne oczyszczanie – polega na oddzieleniu większych frakcji stałych od ciekłych oraz zredukowaniu zawartości substancji organicznych.

b) Oddzielenie substancji stałych – realizowane zazwyczaj w osadnikach, gdzie dochodzi do sedymentacji cząstek stałych.

c) Procesy biologiczne – są to procesy rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy, które prowadzą do przemiany związków szkodliwych na mniej toksyczne.

Dodaj komentarz