Biuro notarialne — jakie usługi oferuje?

uslugi notariusza

Biuro notarialne to miejsce, w którym osoba zaufania publicznego, jaką jest notariusz, oferuje wszechstronną obsługę prawną, dotyczącą sporządzania aktów notarialnych, testamentów, umów i wielu innych dokumentów, które muszą być zgodnie z prawem poświadczone w taki sposób. Wiele osób jednak nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie usługi oferuje biuro notarialne i kiedy warto skorzystać z jego pomocy. Czym zajmuje się notariusz? Podpowiadamy. 

Biuro notarialne — przygotowywanie aktów i innych dokumentów

Biuro Notarialne we Wrocławiu Śródmieście oferuje przygotowywanie różnego rodzaju aktów notarialnych, poświadczeń i innych typów dokumentów. Notariusz może zająć się sporządzeniem również wypisów, odpisów i wyciągów różnego rodzaju aktów, a także wydawaniem ich osobom do tego uprawnionym. Rejent może przygotować i złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, a także przygotować dokumenty potrzebne do tej czynności.

Biuro notarialne — poświadczenia i protokoły

Dobry notariusz we Wrocławiu oferuje również tworzenie poświadczeń, a więc na przykład zgodności kopii z oryginałem, własnoręcznego podpisu lub innych danych zawartych w dokumentach. Notariusz może spisywać również protokół na przykład podczas aukcji dla spółki, przygotowywać weksle i protesty. Zajmuje się również sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia i prowadzeniem innych czynności w ramach europejskiego poświadczenia majątkowego.

Warto wiedzieć, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego i wszelkie kwestie związane z jego pracą, a także zakresem usług jakie może oferować, znajdują się w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku — Prawo o Notariacie. Kancelaria notarialna nawiązuje współpracę zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami. Każda osoba, która chce skorzystać z usług rejenta, powinna wcześniej zapytać tego specjalistę o listę dokumentów, które są niezbędne do załatwienia interesujących ją formalności. Wszelkie czynności notarialne najczęściej wykonywane są w kancelarii, jednak w szczególnych okolicznościach prawo dopuszcza dokonywanie ich również poza jej siedzibą.

Dodaj komentarz